O MNIE

Wyznanie

Mocno wierzę w to, że wizerunek to nie jest sztucznie wykreowany byt ani zewnętrzne opakowanie. Nie jest to także zbiór wybranych cech i umiejętności, które układamy w określonym porządku… ani też kalka cech imponującego nam idola, autorytetu… kolegi czy koleżanki po fachu. Ani nasza aparycja, stylizacje i make-up, sale konferencyjne, biuro, samochody służbowe etc. Nie jest nim także nasza strona www, lista tytułów naukowych czy zawodowych.

Czym jest wizerunek?

Wizerunek jest zbiorem wyobrażeń i wrażeń innych na nasz temat, na temat naszego produktu, firmy… Wyeksponowany, widoczny fragment wiedzy o nas samych, naszej organizacji, tworzony nieustannie poprzez mikro zdarzenia w różnych sytuacjach społecznych. Upubliczniony, zaczyna żyć własnym życiem, które podlega nieustannej weryfikacji przez naszych odbiorców i klientów praktycznie 24 godziny na dobę.

Zdarza się, że nie mamy pojęcia o tym, jaki jest, jaki miałby być ani nie chcemy decydować, o tym co ujawniamy, pozostawiając swój wizerunek na łasce przypadku i chaosu. Bywa, że budowany z pietyzmem nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością i rozpada się niczym babka z piasku. Dzieje się tak zwykle, gdy budowany jest niedbale, nieświadomie, bez fundamentów, przygotowania, planu i długofalowej perspektywy.

Świadomy wybór

W czasach gdy świat online i offline funkcjonują jako jeden scalony układ, nie ma miejsca na mało wyraźne czy puste obietnice. Budowanie wizerunku, reputacji to świadoma decyzja o wzięciu odpowiedzialności za swoja firmę, osobę, markę za swoją przyszłość. Świadomy wybór wartości jakie wnosimy do świata oraz ciągła, nieprzerwana dbałość o życie i funkcjonowanie w oparciu o nie.

Wizerunek to nie jest sztuczna kreacja, ani też idealny, perfekcyjny obraz nas czy naszej organizacji, ale celowy wybór tego, co dla nas ważne i życie tym każdego dnia. Siłą trwałego i odpornego na kaprysy świata wizerunku jest autentyczność, spójność i otwarta komunikacja.

O tym, co prawdziwe i ważne

Od wielu lat dbam o to, by moim klienci zrezygnowali z nierealnych oczekiwań wobec siebie i innych oraz porzucili budowanie nietrwałych wydmuszek wizerunkowych. W zamian za to gorąco ich namawiam, by wybrali świadome budowanie wizerunku organizacji w oparciu o autentyczność i unikalność oraz jasną, precyzyjną i opartą na wartościach komunikację.

Na co dzień zajmuję się przekładaniem komercyjnego języka produktów, przedsiębiorców, ekspertów, firm, korporacji na język mediany, a w rezultacie ludzki.

Mocno wierzę w to, że w dzisiejszych czasach gdy walka o uwagę konsumenta toczy się 24/7 warto mieć wiedzę o tym, jak wzbudzać emocje i budować wartościowe relacje z klientami. Jestem głęboko przekonana, że serca klientów doskonale wyczuwają autentyczność, i to w jej stronę dzisiaj się one zwracają.

Programy i narzędzia

Korzystając z praktyki ponad 20 lat pracy z markami, klientami, korporacjami, ekspertami oraz wiedzy wyniesionej ze studiów psychologicznych stworzyłam programy szkoleniowe dla osób i organizacji, które pomagają im projektować i podejmować świadome działania wizerunkowe.

Zagadnienia, które omawiam dotykają nie tylko wiedzy za zakresu marketingu, public relations czy komunikacji ale przede wszystkim psychologii. Bo jak się okazuje właśnie naukowa wiedza o tym, jak funkcjonuje człowiek, nasza percepcja, nasze emocje jest tym, co weryfikuje sens i skuteczność realizowanych działań.

Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za emocje, jakie wywołuje, bo to one najsilniej oddziałują na nasze wrażenia o świecie, firmie czy zatrudnianym ekspercie.

We wszystkich działaniach przyświeca mi myśl Mayi Angelou:

„Ludzie zapomną o tym, co powiedziałeś, ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli.”

Programy szkoleń wykorzystują nowoczesną wiedze psychologiczną z zakresu neuro nauki. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne narzędzia i metody ułatwiające uczenie się oraz zwiększające zaangażowanie. Uczestnicy moich szkoleń i warsztatów upodobali sobie zwłaszcza sesje z międzynarodowym hitem-grami Points of You®. To praca z obrazem i metaforą, która uruchamia myślenie oraz funkcjonowanie dwupółkowe, przynosząc nowe, nieoczywiste perspektywy, rozwiązania problemów, definicje oraz skojarzenia. The Coaching Game, Punctum i Faces wykorzystywane są 150 krajach. Aktywnie korzysta z tej metody ponad 1 000 000 osób oraz kilka tysięcy firm i organizacji.

Ten adres to przestrzeń na osobiste impresje, inspiracje i twórczość nie ograniczoną. Adres, pod którym chcę dzielić się swoimi punktami widzenia a temat moich pasji – czyli psychologii i pr. Życzę sobie odwagi, konsekwencji i nieustająco motywującej ciekawości świata i ludzi, a Państwu jeśli zdarzy się tu trafić przyjemnej lektury. Gdybyście mieli ochotę do mnie napisać, zawsze chętnie przeczytam Wasz list 🙂