Test Gallupa TOP 34 + raport + 1h sesja feedbackowa

657,00 

Odkryj swoje naturalne talenty i wspieraj rozwój swojej kariery.

Poznanie siebie, swoich wrodzonych talentów ma pozytywny wpływ na przebieg naszej kariery. A większa samoświadomość to droga do odblokowania naszego potencjału, która prowadzi do trafniejszych decyzji i lepszych wyników.  Dzięki Testowi Gallupa możemy odkryć swoje naturalne talenty i swobodnie z nich korzystać kreując swoją karierę i życie.

Badanie ma formę testu on-line.

W cenie jest TEST GALLUPA + 1h sesja feedbackowa certyfikowanego coacha – konsultanta.

TOP 34 + konsultacja wyników + stworzenie planu indywidualnego działania to 657 PLN bruttto.

Kategoria:

Opis

Odkryj swoje naturalne talenty i wspieraj rozwój swojej kariery.

Test GALLUPA pozwala poznać kolejność 34 naturalnych, wrodzonych talentów – sposobów myślenia i działania. Inwestując w rozwój  5 najsilniejszych talentów (tzw. TOP 5) stajemy się bardziej świadomi, działamy z większą skutecznością i lekkością, mamy szansę na optymalny rozwój oraz wykorzystanie naszego indywidualnego potencjału – dla dobra swojego, jak i organizacji. Samoświadomość wspiera nas w drodze do sukcesu i spełnienia zawodowego i życiowego.

Badanie ma formę testu on-line.

W cenie jest TEST GALLUPA  +  1h sesja feedbackowa certyfikowanego coacha – konsultanta.

TOP 5 + konsultacja wyników + stworzenie planu indywidualnego działania to 437 PLN brutto.

TOP 34 + konsultacja wyników + stworzenie indywidualnego planu działania to 657 PLN brutto.