Anna Sarmacka – Smith zaprosiła mnie do rozmowy na temat tego

jak Managerowie, Liderzy mogą wspierać wypalonych zawodowo pracowników i nagrała naszą rozmowę w postaci kolejnego odcinka podcastu #Everest Lidera

Czy możemy poznać, że nasi pracownicy zaczynają się wypalać?

Jak możemy zidentyfikować skąd się biorą „wypaleni zawodowo” pracownicy?

Czy i jak możemy wspierać ludzi w pracy by się nie wypalali?

I wreszcie, jak co może zrobić Manager, Lider, osoba Zarządzająca – by pomóc zmniejszać, ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników?

Na te pytania starłam się odpowiedzieć Annie Sarmackiej – Smith  – w  #39 odcinku podcastu EVEREST LIDERA.

Zapraszam do posłuchania, komentowania, wysyłania pytań.