Magazyn Coaching 4/2021

Łatwopalni, o tym kto jest narażony na wypalenie zawodowe.

Poprzez ogłoszone przez WHO zmiany do najnowszej wersji ICD 11 – Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – temat wypalenia zawodowego zyskał uwagę wielu mediów i osób, które dotychczas go bagatelizowały. Pojawiły się scenariusze optymistycznie odebrane przez wielu, o możliwości dostania zwolnienia L4 z powodu wypalenia zawodowego. Okazało się, że na tym etapie wypalenia zawodowe zostało wpisane do sektora syndromów zawodowych, została doprecyzowana jego definicja i na razie nie jest powodem do wystawiania zwolnień lekarskich. To nie znaczy jednak, że nie jest wyzwaniem współczesnych środowisk pracy.