Olivia 4/2020

Jak zachować równowagę pomiędzy domem a pracą i czy to w ogóle jest możliwe?

O tym, dlaczego „work life balance is dead” i lepiej korzystać z idei „work life integration”.