* WYPALENIE ZAWODOWE

Raport Future of Jobs 2023 – Davos 2024

dzisiaj, 16 stycznia 2024 roku, dosłownie chwile temu podczas prezentacji raportu Future of The Jobs 2023 wskazano kierunek zmian na rynku pracy w perspektywie, aż do 2027 roku. Przebadano ponad 800 firm i 11 milionów zatrudnionych. Zmiany dotkną około jednej czwartej miejsc pracy (23%)!!! Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat – zmieni się 44% podstawowych umiejętności pracowników! Na co położyć nacisk planując upskilling i reskilling w naszej firmie, organizacji, zespole? Przeczytacie w tym materiale. Zamieszczam w nim TOP 5 i TOP 10 priorytetów podnoszenia kwalifikacji (reskilling, upskilling) do roku 2027 wg raportu Future of Jobs 2023. Zapraszam do czytania i dyskusji.

World Economic Forum Davos 2024

Trwa właśnie World Economic Forum Davos 2024 (Światowe Forum Ekonomiczne (WEF)). To można powiedzieć jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań i forum wymiany opinii o najbardziej istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem w naszej rzeczywistości. 

Polityka, konflikty, ekonomia, środowisko, rynek pracy, diversity & inclusion, pay gap, etc. to tematy, o których rozprawiają właśnie w Davos przedstawienie sektora publicznego i prywatnego. 

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) to międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się współpracą sektora publiczno-prywatnego. Zostało założone – 53 lata temu – 24 stycznia 1971 roku przez niemieckiego inżyniera Klausa Schwaba.

Misją Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) jest: poprawa stanu świata poprzez zaangażowanie liderów biznesu, polityki, naukowców i innych liderów społecznych w kształtowanie globalnych, regionalnych i branżowych programów. 

Kierunek zmian na rynku pracy do 2027 roku, czyli Raport Future of The Jobs 2023 Davos 2024

Podczas prezentacji Raportu Future of The Jobs 2023 w Davos zaprezentowano kierunek zmian na rynku pracy w perspektywie, aż do 2027 roku. Przebadano ponad 800 firm i 11 000 000 zatrudnionych.

Zidentyfikowano trzy główne czynniki wpływające na zmiany w różnym kierunku na rynku pracy.

Są to:

 • przejście na ekologiczną gospodarkę,
 • rozwój technologii oraz  
 • czynniki gospodarcze, ekonomiczne. 

Zmiany dotkną około jednej czwartej miejsc pracy (23%)

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat zmieni się 44% podstawowych umiejętności pracowników.

TOP 5 i TOP 10 priorytetów podnoszenia kwalifikacji do roku 2027, czyli jak zaplanować upskilling i reskilling wg Future of The Jobs 2023 Davos 2024

Jakie wg raportu Future od The Jobs 2023 World Economic Forum prezentowanego w Davos na początku 2024 roku jest TOP 5 i TOP 10  priorytetów podnoszenia kwalifikacji do roku 2027? Które z nich pozwolą rozwijać się biznesowi, a pracownikom pozostać atrakcyjnymi i aktualnymi na rynku pracy?

Można je podzielić na cztery grupy kompetencji w obszarach:

 • umiejętności poznawczych, 
 • kompetencji technologicznych, 
 • współpracy z innymi, 
 • i samo-skuteczności, określanej przez niektórych osobistym mistrzostwem.

Na pierwszych dwóch pozycjach w TOP 5 znajdują się kompetencje z zakresu umiejętności poznawczych-głęboko ludzkich umiejętności. Myślenie analityczne i kreatywne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. 

Na 3, 7 i 8 miejscu znajdziemy wskazówki, jakie kompetencje technologiczne warto nabywać, są to kompetencje z zakresu: AI i Big Data, tzw. biegłość technologiczna oraz umiejętność projektowania i tworzenia user experience. Przywództwo i wpływ społeczny z 4 pozycji oraz empatia i aktywne słuchanie z 10 to umiejętności z zakresu współpracy z innymi, które  są równie ważne w obszarze upskillingu. Dla każdej osoby obecnej na rynku pracy priorytetowe staje się budowanie samo-skuteczności poprzez wzmacnianie rezyliencji, elastyczności i zwinności, rozwijanie ciekawości oraz uczenia się i rozwoju przez całe życie, a także wzmacnianie motywacji oraz samoświadomości. 

TOP 5 priorytetów podnoszenia kwalifikacji (reskilling, upskilling) do roku 2027 wg raportu Future of Jobs 2023 Davos 2024

 1. Analityczne myślenie
 2. Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów
 3. Kompetencje w obszarze AI i Big Data
 4. Przywództwo i wpływ społeczny
 5. Rezyliencja, elastyczność i zwinność

TOP 10 priorytetów podnoszenia kwalifikacji (reskilling, upskilling) do roku 2027 wg raportu Future of Jobs 2023 Davos 2024

 1. Analityczne myślenie
 2. Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów
 3. Kompetencje w obszarze AI i Big Data
 4. Przywództwo i wpływ społeczny
 5. Rezyliencja, elastyczność i zwinność
 6. Ciekawość i uczenie się przez całe życie (life long learning)
 7. Biegłość technologiczna
 8. Projektowanie i user experience
 9. Motywacja i samoświadomość
 10. Empatia i aktywne słuchanie

Jakie zawody maja największy potencjał automatyzacji, a kto może spać spokojnie?

Podczas badania do raportu Future of The Jobs 2023 prezentowanego w Davos 16 stycznia 2024 roku, przeanalizowano 11 000 zadań w ponad 800 rodzajach prac.

Na podstawie zrealizowanego na potrzeby raportu badania, udało się zidentyfikować kluczowe zadania, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu upskillingu i reskillingu pracowników.

Wysoki potencjał automatyzacji dotyczy prac powtarzalnych, takich jak: 

 • wykonywanie czynności administracyjnych lub biurowych,
 • tworzenie baz danych,
 • analiza danych w celu usprawnienia operacji.

Wysoki potencjał wzrostu, rozwoju jest w obszarach prac związanych z: 

 • oceną możliwości i wydajności pracowników,
 • zbieraniem, danych dotyczących potrzeb lub opinii konsumentów,
 • czytaniem dokumentów lub materiałów, aby informować o procesach, zmianach w pracy.

Niższy potencjał narażenia mają te zawody i osoby, które pracują w obsłudze klienta lub wykonują takie zadania jak:

 • negocjowanie umów lub porozumień,
 • rzecznik dla potrzeb indywidualnych lub społecznych,
 • współpraca przy opracowywaniu programów dydaktycznych.

Wg raportu Future of The Jobs 2023 prezentowanego w Davos, największy potencjał do automatyzacji mają takie zawody związane z analizą danych, tworzeniem treści marketingowych, telemarketerzy, osoby zajmujące się statystyką itd. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że ważne jest nie tylko to, by skupiać się na zawodach z dużym potencjałem automatyzacji, ale by inwestować w zawody, które mają największy potencjał wzrostu, takie jak m.in. biotechnolodzy, bioinżynierowie, matematycy, nauczyciele, redaktorzy, architekci baz danych etc.

Wiele nowych zawodów jeszcze nie powstało, ale z pewnością rozwój TOP 5 lub najlepiej TOP 10 umiejętności rekomendowanych w kontekście upskillingu i reskillingu pracowników w raporcie Future of Jobs 2023, to i inwestycja, która się opłaci, zarówno biznesowi, jak i osobom funkcjonującym na rynku pracy.

Wiec o przyszłości i zmianach na rynku pracy możecie posłuchać, oglądając prezentację raportu Future of Jobs 2023 na stronie World Economic Forum Davos 2024:

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2024/sessions/the-world-in-numbers-jobs

Jakie umiejętności rozwijaliście dotychczas u siebie, u waszych pracowników, w waszej w firmie, zespole?

Co było, jest na liście priorytetów?

#PsychologiaWypaleniaZawodowego

#WypalenieZawodowe

#ZawódOdNowa

#DobrostanWPracy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *